Ξ Ξ

Page

  • Immutable Page
  • Info
  • Attachments

User

Yemaya, also Yemaja Yemoja Ymoja Iemanja Yemowo Imanja Yemonja and others


Wikipedia entry: http://en.wikipedia.org/wiki/Yemaja

Here is a list of links to YemayaPictures

And here are links to YemayaVideos

Mo juba awo Yemoja.
Iwo ni Ayaba Iya.
Iwo ni Iya Orisha.
Iwo ni Inu Iye Odidi.
Iwo ni Ifihan Ti Abo Ase.
Iwo ni Inu Aiye.
Iwo ni Orisha Obinrin Okun Nla ati Odo.
Iwo ni Oluwa Awo Ti Abo Ipilese.

I humble myself before the mystery of Yemoja.
You are the Queen of Mothers.
You are the Mother of the Orisha.
You are the Womb of all Life.
You are the Feminine Manifestation of the Ase.
You are the Womb of the World.
You are the Goddess of the Oceans and Rivers.
You are the Owner of the Mystery of the Feminine Principle.

ba Olokun fe mi lo're. Iba Olokun omo re wa se fun oyi o.
I praise the Spirit of the vast Ocean. I praise the Spirit of the Ocean who is beyond understanding.
Olokun nu ni o si o ki e lu re ye toray. B'omi ta'afi. B'emi ta'afi.
Spirit of the Ocean, I will worship you, as long as there is water in the Sea.
Let there be peace in the ocean. Let there be peace in my soul.
Olokun ni'ka le. Mo juba. Ase.
The Spirit of the Ocean, the ageless one, I give respect. May it be so.

globalspirits: Yemaya (last edited 2010-04-07 20:57:12 by TomOehser)